Partnerzy

Leszek Kukawski

ma bogate doświadczenie w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego.

W latach 1989-2007 był sędzią orzekającym w sprawach gospodarczych, w tym w sprawach upadłościowych i układowych. Będąc sędzią nadzorował największe postępowania upadłościowe i układowe prowadzone przez sąd upadłościowy w Lublinie.

Od 2007 r. prowadzi własna Kancelarię.

Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

Od kwietnia 2014 r. do lutego 2016 r. był dyrektorem Departamentu Obsługi Prawnej i Korporacyjnej w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. Zarządzał dużym zespołem radców prawnych. Prowadził i nadzorował projekty – także międzynarodowe – ważne dla PGNiG oraz Klientów spółki. Był przewodniczącym rady nadzorczej Geofizyki Toruń S.A.

Członek Rady Nadzorczej Biznes Inwestycje Plus ASI S.A. w Warszawie.

Ma licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Mariusz Zawisza

ma bogate doświadczenie w zakresie zarządzania i finansów. Specjalizuje się w procesach restrukturyzacyjnych. Skutecznie poprawia efektywność i wyniki finansowe firm. Od 20 lat pełni funkcje zarządcze. Kierował największymi spółkami w Polsce – w tym notowanymi na GPW oraz prowadził strategiczne projekty biznesowe, także o charakterze międzynarodowym.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z zakresu Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu oraz studiów podyplomowych na kierunku Międzynarodowych Standardów Rachunkowości WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2000 roku uzyskał tytuł Master of Business Administration na University of Central Lancashire.

Jego zawodowa droga to Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A., Instal Lublin S.A. oraz MPWiK S.A. w Warszawie – gdzie jako członek zarządu odpowiadał za sprawy ekonomiczno-finansowe. Był członkiem zarządu, dyrektorem ds. ekonomii i finansów oraz prezesem zarządu Lubelskich Zakładów Energetycznych LUBZEL S.A. Przez wiele lat zarządzał PGE Dystrybucja Lubzel spółka z o.o., a następnie PGE Dystrybucja S.A. – największą spółką, Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Przeprowadził konsolidację spółek, które weszły w skład PGE Dystrybucja oraz szereg programów optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych, które pozwoliły osiągnąć rekordowe wyniki finansowe.

Był prezesem zarządu PGNIG S.A. Nadzorował działalność szeregu spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG oraz przeprowadził wiele projektów efektywnościowych. Za jego kadencji akcje PGNIG osiągnęły rekordowe w historii spółki notowania.

W okresie 2017 – 2018 związany z Grupą Zarmen – początkowo jako wiceprezes zarządu i dyrektor ds. handlowych i ekonomicznych w giełdowej spółce Remak S.A., a następnie jako wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy w Koksowni Częstochowa Nowa sp. z o. o. oraz członek rady nadzorczej Remak S.A.

Ostatnio pracował na pozycji prezesa zarządu Herkules S.A. i Rafako S.A.

Jako ekspert w dziedzinie zarządzania, finansów, restrukturyzacji i poprawy efektywności przedsiębiorstw pracował w radach nadzorczych wielu spółek, w tym Elektrociepłowni Lublin Wrotków, EPC S.A., Exatel S.A., PGE Systemy S.A., Gaz Trading S.A., Europolgaz S.A., EdF S.A. i Gastel sp. z o.o. Przewodniczył radzie dyrektorów PGNIG Upstream International.

Dorota Gajewska

specjalizuje się w planowaniu i prowadzeniu komunikacji zewnętrznej – w tym medialnej i kryzysowej oraz budowaniu wizerunku firm, osób i marek. Ma bogate doświadczenie w organizacji wydarzeń firmowych, eventów marketingowych i akcji CSR. Doskonale zna rynek mediów.

Przez 12 lat była reporterką, prezenterką, wydawcą i publicystką Telewizji Polskiej. Prowadziła programy informacyjne i publicystyczne. Na żywo relacjonowała ważne wydarzenia gospodarcze, społeczne i polityczne. Zdobyła wiele dziennikarskich nagród i wyróżnień.

Po zakończeniu pracy w mediach była rzecznikiem prasowym i dyrektorem Biura Komunikacji PGE Dystrybucja S.A., rzecznikiem prasowym i dyrektorem Departamentu Komunikacji PGNIG S.A. W obu firmach zarządzała i prowadziła komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Była także prezesem Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

W ostatnim czasie współpracowała z Wydawnictwem Ringier Axel Spiringer Polska – właścicielem uznanych medialnych marek: Forbes, Newsweek, Fakt, Onet, Przegląd Sportowy. Zajmowała się organizacją wydarzeń i projektów specjalnych. Współorganizowała Kongres Regionów – największe w Polsce spotkanie samorządowców, ludzi nauki i biznesu organizowane przez Wydawnictwo RASP. Prowadziła działania PR dla Hotelu Arłamów S.A. Odpowiadała z komunikację projektową w Remak S.A oraz była managerem PR i Komunikacji w Adecco Poland – jednej z największych firm branży usług HR na świecie i w Polsce.

Jest członkiem komisji medialnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, współpracuje z organizacjami sportowymi w zakresie działań promocyjnych i komunikacyjnych.

Ukończyła filologię polską, Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wiele kursów i szkoleń – między innymi z zakresu PR, komunikacji, marketingu i zarządzania projektami.

Paweł Borowiecki

specjalizuje się we wsparciu negocjacji z dostawcami rozwiązań i licencji IT. Ma bogate doświadczenie w zakresie doboru rozwiązań IT do realizacji założonych celów biznesowych i strategicznych z uwzględnieniem optymalizacji licencyjnej i kosztowej. Posiada ponad 20 lat doświadczeń w obszarach związanych z projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań klasy Business Productivity, Business Intelligence oraz zaawansowanej analityki.

Od 2000 do 2016 roku pracował na stanowiskach menedżerskich w Microsoft Sp. z o.o. w Warszawie. Odpowiadał za współpracę z największymi Klientami m.in. z sektorów przemysłowego, energetycznego, telekomunikacyjnego i finansowego.

W latach 1996 – 2000 był pracownikiem naukowym Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Paweł Borowiecki jest absolwentem Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – specjalność Metody Numeryczne i Programowanie. W 2007 roku uzyskał tytuł Master of Business Administration w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, a w 2018 roku ukończył podyplomowe studia w obszarze Data Science (Algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Artur Szczepański

specjalizuje się w zakresie rachunkowości i podatków.

Od 1998 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego i rachunkowości.

Od 2006 roku prowadzi własną Kancelarię Doradcy Podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze procesów fuzji, przejęć i podziałów Spółek.

Biegły Sądu Okręgowego w Lublinie w zakresie rachunkowości, finansów przedsiębiorstw i prawa podatkowego.

Pełnił funkcję członka zarządu lub rad nadzorczych w kilku spółka z sektora MŚP.

W latach 1996-2003 był pracownikiem naukowym Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Wojciech Piłat

specjalizuje się obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki restrukturyzacji oraz upadłości.

Adwokat, partner w „Piłat i Partnerzy” Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie oraz wspólnik w Międzynarodowej Kancelarii Prawniczej „Piłat, Borsuk i Partnerzy” we Lwowie (Republika Ukrainy).

Członek Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej – Przewodniczący Komitetu ds. Prawnych, Celnych i Podatkowych.

Doktor nauk prawnych, tytuł rozprawy doktorskiej: „Charakter prawny listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym”, promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Jakubecki, recenzenci: dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego i prof. dr. hab. Janusz Strzępka.

Autor wielu publikacji, w szczególności z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Przykładowo można wymienić: „Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Komentarz” pod redakcją naukową K. Szmida, C.H.Beck 2020 (współautor, publikacja online); „Celowo, umyślnie czy wskutek rażącego niedbalstwa – kilka uwag o doprowadzeniu do swojej niewypłacalności” – Doradca Restrukturyzacyjny 04/2019 (artykuł); „Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w złej wierze” – Monitor Prawa Bankowego 01/2019 (artykuł, współautor: J. Miłaszewski); Prawo restrukturyzacyjne cz. II – Restrukturyzacja przez układ” – Biuletyn Euro-Info (PARP) 12/2015 (artykuł); „Prawo restrukturyzacyjne cz. I – Implementacja unijnej polityki drugiej szansy” – Biuletyn Euro-Info (PARP) 11/2015 (artykuł); Tryb przygotowanej likwidacji w nowym prawie upadłościowym” – Doradca Restrukturyzacyjny 01/2015 (artykuł); „Wyłączenie przedmiotu z masy upadłości w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną. Zagadnienia prawno procesowe” – Przegląd Prawa Handlowego 11/2013 (artykuł).

Autor kilkudziesięciu komentarzy i wypowiedzi do pisemnych wydań dzienników i periodyków: Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu, Wiadomości Turystyczne.

Prowadzi szkolenia i prelekcje z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Michał Wereszczyński

specjalizuje się w zarządzaniu oraz procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowych Studiów Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Zarządzania Przedsiębiorstwem w kryzysie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości Akademii Finansów w Warszawie.

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania, pełniąc funkcje dyrektorów i członków zarządu spółek prawa handlowego w wielu branżach gospodarczych (m.in. P.P. Gracja, Pabia-Moden sp. z o.o., Wena sp. z o.o., Grupa Inwestycyjna AS S.A., Celt S.A, P.P. Wojskowe Zakłady Graficzne, Fundusz Kapitałowy Abit-Invest sp. z o.o., Towarzystwo Doradztwa i Konsultingu Konsulent sp. z o.o.) oraz będąc członkiem rad nadzorczych (Z.O. Ursus sp. z o.o., P.I. Gazotech sp. z o.o.).

Od 1999 r zajmuje się procesami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi podmiotów gospodarczych jako nadzorca sądowy lub syndyk (m.in. Cora-Garwolin S.A., F.M.B. Bumar-Proma, Z.P.M. Fresh-Meat, P.H.U. Chemoinstal-Warszawa, M.P.B. BM-System, JFJ Pol-Stal, P.P.S. Flipsy).

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego.